md

Politica de confidenţialitate


1.  DISPOZIȚII GENERALE 
1.1. Prezentul Acord de utilizare (denumit în continuare Acord) se referă la site-ul http://topgunbarbershop.md/.
1.2. Site-ul http://topgunbarbershop.md/ (denumit în continuare Site) este proprietatea A.V. Lokonțev
1.3. Acest Acord reglementează relația dintre Administrația Site-ului http://topgunbarbershop.md/ (denumită în continuare Administrarea Site-ului) și Utilizatorul acestui Site.
1.4. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau șterge clauzele prezentului Acord în orice moment, fără a notifica Utilizatorul.
1.5. Utilizarea continuă a site-ului de către utilizator înseamnă acceptarea acordului și a modificărilor aduse acestui acord.
1.6. Utilizatorul este personal responsabil pentru verificarea prezentului Acord pentru modificări ale acestuia.

2.  DEFINIȚIILE TERMENILOR 
2.1. Termenii de mai jos au următoarele semnificații în sensul prezentului acord:
2.1.1. topgunbarbershop este un site situat pe numele de domeniu http://topgunbarbershop.md/, care operează prin intermediul resursei Internet și a serviciilor conexe.
2.1.2. Un site care conține informații despre Bunuri, despre Vânzător, care vă permite să selectați, să comandați și (sau) să cumpărați Bunuri.
2.1.3. Administrarea site-ului - angajați autorizați să gestioneze site-ul, acționând în numele numelui organizației.
2.1.4. Utilizatorul site-ului (denumit în continuare „Utilizatorul”) este o persoană care are acces la Site prin intermediul Internetului și utilizează Site-ul.
2.1.5. Conținutul site-ului (în continuare - Conținutul) - rezultatele protejate ale activității intelectuale, inclusiv textelex literare, titlurile acestora, articolele, ilustrațiile, coperțile, operele muzicale cu sau fără text, grafic, text, lucrări fotografice, derivate, compozite și altele, interfețe utilizator, interfețe vizuale, nume de mărci comerciale, sigle, programe de calculator, baze de date, precum și proiectarea, structura, selecția, coordonarea, aspectul, stilul general și locația acestui conținut inclus în site și alte obiecte de proprietate intelectuală conținute colectiv și / sau separat pe site.

3.  OBIECTUL ACORDULUI 
3.1. Obiectul prezentului acord este de a oferi utilizatorului site-ului acces la Produsele și serviciile conținute pe site.
3.1.1. Site-ul oferă utilizatorului următoarele tipuri de servicii:
- acces la instrumente de căutare și navigare pe site;
- acces la informații despre Bunuri și informații despre achiziționarea Bunurilor;
- alte tipuri de servicii (servicii) vândute pe paginile site-ului.
3.1.2. Prezentul Acord acoperă toate serviciile (serviciile) existente (care funcționează efectiv) ale site-ului în acest moment, precum și orice modificări ulterioare și serviciile (serviciile) suplimentare ale site-ului care apar în viitor.
3.2. Accesul la site este oferit gratuit.
3.3. Acest acord este o ofertă publică. Prin accesarea site-ului, se consideră că utilizatorul a aderat la acest acord.
3.4. Utilizarea materialelor și serviciilor site-ului este guvernată de normele legislației actuale ale Federației Ruse

4.  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
4.1. Administrarea site-ului are dreptul la:
4.1.1. Modificați regulile de utilizare a site-ului, precum și schimbați conținutul acestui site. Modificările intră în vigoare din momentul în care noua versiune a acordului este publicată pe site.
4.2. Utilizatorul are dreptul la:
4.2.1. Utilizați toate serviciile disponibile pe site, precum și cumpărați orice 4.2.2. Utilizați site-ul numai în scopurile și în modul prevăzut de acord și care nu sunt interzise de legislația Federației Ruse.
4.3. Utilizatorul site-ului se angajează:
4.3.1. Furnizați, la cererea Administrației Site-ului, informații suplimentare care sunt direct legate de serviciile furnizate de acest Site.
4.3.2. Respectați drepturile de proprietate și non-proprietate ale autorilor și ale altor titulari de drepturi atunci când utilizați site-ul.
4.3.3. Nu întreprindeți acțiuni care pot fi considerate ca perturbând funcționarea normală a site-ului.
4.3.4. Să nu distribuiți folosind Site-ul informații confidențiale și protejate de legislația Federației Ruse informații despre persoane fizice sau juridice.
4.3.5. Evitați orice acțiune care ar putea încălca confidențialitatea informațiilor protejate de legislația Federației Ruse.
4.3.6. Nu utilizați Site-ul pentru a disemina informații publicitare, cu excepția acordului Administrației Site-ului.
4.3.7. Nu utilizați serviciile site-ului în scopul:
4.3.7.1. Încărcarea de conținut ilegal încalcă orice drepturi ale terților; promovează violența, cruzimea, ura și (sau) discriminarea pe motive rasiale, etnice, de gen, religioase, sociale; conține informații false și (sau) insulte pentru anumite persoane, organizații, autorități.
4.3.7.2. Stimulente pentru a comite acțiuni ilegale, precum și asistență pentru persoanele ale căror acțiuni vizează încălcarea restricțiilor și interdicțiilor în vigoare pe teritoriul Federației Ruse.
4.3.7.3. Încălcarea drepturilor minorilor și (sau) provocarea de prejudicii acestora sub orice formă.
4.3.7.4. Încălcarea drepturilor minorităților.
4.3.7.5. Să vă reprezentați pentru o altă persoană sau un reprezentant al unei organizații și (sau) al unei comunități fără drepturi suficiente, inclusiv pentru angajații acestui site.
4.3.7.6. Înșelător cu privire la proprietățile și caracteristicile oricărui produs din catalogul site-ului postat pe site.
4.3.7.7. Compararea incorectă a Bunurilor, precum și formarea unei atitudini negative față de persoanele (care nu) folosesc anumite Bunuri sau condamnarea acestor persoane.
4.4. Utilizatorului i se interzice:
4.4.1. Folosiți orice dispozitive, programe, proceduri, algoritmi și metode, dispozitive automate sau procese manuale echivalente pentru a accesa, achiziționa, copia sau urmări conținutul Site-ului;
4.4.2. Perturba buna funcționare a site-ului;
4.4.3. În orice fel, ocoliți structura de navigare a site-ului pentru a primi sau a încerca să obțineți orice informații, documente sau materiale prin orice mijloace care nu sunt furnizate în mod specific de serviciile acestui site;
4.4.4. Acces neautorizat la funcțiile Site-ului, la orice alte sisteme sau rețele legate de acest Site, precum și la orice servicii oferite pe Site;
4.4.4. Încălcați sistemul de securitate sau autentificare de pe site sau din orice rețea legată de site.
4.4.5. Efectuați o căutare inversă, urmăriți sau încercați să urmăriți orice informații despre orice alt Utilizator al Site-ului.
4.4.6. Utilizați site-ul și conținutul acestuia în orice scop interzis de legislația Federației Ruse, precum și incitați la orice activitate ilegală sau la alte activități care încalcă drepturile magazinului online sau ale altor persoane.

5.  UTILIZAREA SITE-ULUI 
5.1. Site-ul și conținutul care face parte din site sunt deținute și administrate de administrația site-ului.
5.2. Conținutul site-ului nu poate fi copiat, publicat, reprodus, transmis sau distribuit în niciun fel sau postat pe internet global fără acordul prealabil scris al administrației site-ului.
5.3. Conținutul site-ului este protejat de drepturile de autor, legea mărcilor, precum și alte drepturi legate de proprietatea intelectuală și legile concurenței neloiale.
5.4. Cumpărarea Bunurilor oferite pe site poate necesita crearea unui cont de utilizator.
5.5. Utilizatorul este personal responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor contului, inclusiv a parolei, precum și pentru toate, fără excepție, activitățile desfășurate în numele Utilizatorului contului.
5.6. Utilizatorul trebuie să notifice imediat Administrația site-ului cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau parolei sale sau orice altă încălcare a securității.
5.7. Administrația site-ului are dreptul de a anula unilateral contul Utilizatorului dacă nu a fost utilizat de mai multe luni lunare calendaristice la rând fără a notifica Utilizatorul.
5.7. Prezentul acord se aplică tuturor termenilor și condițiilor suplimentare pentru achiziționarea de bunuri și furnizarea de servicii furnizate pe site.
5.8. Informațiile postate pe site nu trebuie interpretate ca o modificare a prezentului acord.
5.9. Administrația site-ului are dreptul, în orice moment, fără a notifica utilizatorul, să facă modificări în lista Produselor și serviciilor oferite pe site și (sau) la prețurile aplicabile acestor produse pentru vânzarea lor și (sau) servicii furnizate.
5.10. Documentele specificate în clauzele 5.10.1 - 5.10.4 din prezentul acord sunt reglementate în partea relevantă și se aplică utilizării site-ului de către utilizator. Acest Acord include Politica de confidențialitate;
5.11. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările intră în vigoare din momentul publicării pe site.

6.  RESPONSABILITATE 
6.1. Orice pierderi pe care le poate suporta Utilizatorul în cazul încălcării intenționate sau imprudente a oricărei prevederi a prezentului Acord, precum și din cauza accesului neautorizat la comunicațiile altui Utilizator, nu sunt rambursate de Administrația Site-ului.
6.2. Administrarea site-ului nu este responsabilă pentru:
6.2.1. Întârzieri sau eșecuri în procesul de efectuare a unei operațiuni care rezultă din forță majoră, precum și orice caz de disfuncționalități în telecomunicații, computer, sisteme electrice și alte sisteme conexe.
6.2.2. Acțiuni ale sistemelor de transfer, băncilor, sistemelor de plăți și pentru întârzierile asociate muncii lor.
6.2.3. Funcționarea corectă a site-ului, dacă utilizatorul nu dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a-l utiliza și, de asemenea, nu poartă nicio obligație de a pune la dispoziția utilizatorilor astfel de mijloace.

7.  ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ACORDULUI UTILIZATORULUI 
7.1. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații colectate despre Utilizatorul acestui site dacă divulgarea este necesară în legătură cu o investigație sau reclamație privind utilizarea abuzivă a site-ului sau de a stabili (identifica) un utilizator care poate încălca sau interfera cu drepturile a Administrării Site-ului sau a drepturilor altor Utilizatori ai Site-ului.
7.2. Administrația site-ului are dreptul să dezvăluie orice informații despre Utilizator pe care le consideră necesare pentru a se conforma prevederilor legislației actuale sau a deciziilor judecătorești, a asigura respectarea termenilor prezentului Acord, a proteja drepturile sau securitatea denumirii organizației , Utilizatori.
7.3. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui informații despre Utilizator dacă legislația actuală a Federației Ruse impune sau permite această divulgare.
7.4. Administrarea site-ului are dreptul, fără o notificare prealabilă către Utilizator, să înceteze și (sau) să blocheze accesul la Site dacă Utilizatorul a încălcat prezentul Acord sau condițiile de utilizare a Site-ului conținute în alte documente, precum și în cazul în care de reziliere a site-ului sau din cauza unei probleme tehnice sau a unei probleme.
7.5. Administrarea site-ului nu este responsabilă față de Utilizator sau de terți pentru încetarea accesului la Site în cazul încălcării de către Utilizator a oricărei prevederi a prezentului Acord sau a altui document care conține condițiile de utilizare a Site-ului.

8.  REZOLUȚIA DISPUTELOR 
8.1. În cazul oricărui dezacord sau dispută între părțile la prezentul acord, o condiție prealabilă înainte de a merge în instanță este depunerea unei cereri (o propunere scrisă de soluționare voluntară a litigiului).
8.2. Destinatarul creanței, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia, notifică solicitantului cererea în scris cu privire la rezultatele examinării cererii.
8.3. În cazul în care este imposibil să se soluționeze litigiul în mod voluntar, oricare dintre părți are dreptul de a solicita instanței pentru protecția drepturilor lor, care le sunt acordate de legislația actuală a Federației Ruse.

9.  TERMENI SUPLIMENTARI 
9.1. Administrarea site-ului nu acceptă contraofertele de la Utilizator cu privire la modificările aduse acestui Acord de utilizare.
9.2. Recenziile utilizatorilor postate pe Site nu sunt informații confidențiale și pot fi utilizate de către Administrația Site-ului fără restricții.

[Error] 
Class 'CIBlockElement' not found (0)
/var/www/bitrix/local/templates/topgun_new/footer.php:354
#0: include_once
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/include/epilog_before.php:93
#1: require(string)
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/include/epilog.php:2
#2: require_once(string)
	/var/www/bitrix/bitrix/footer.php:4
#3: require(string)
	/var/www/topgunbarbershop.md/privacy/index.php:237